med anledning av prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Motion 2015/16:172 av Linus Bylund m.fl. (SD)

av Linus Bylund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:147.

Motivering

Sverigedemokraterna ställer sig till skillnad från regeringen positiva till det kommunala vårdnadsbidraget. Vi anser därtill att det bör fördubblas från nuvarande nivå och införas i samtliga Sveriges kommuner.

För oss som ett familjevänligt parti är det en självklarhet att familjerna själva ska kunna välja att stanna hemma längre med sina barn. En stark orsak till vårt ställningstagande, förutom den självklara principen att valfrihet för familjerna är något bra, är insikten att olika barn utvecklas olika snabbt. Medan vissa barn redan vid 1–1,5 års ålder kan inskolas på förskolan utan problem, kan andra behöva längre tid innan detta bör ske.

Vårdnadsbidragets utformning ger, förutom ekonomisk avlastning, möjlighet för en förälder att vara hemma lite längre tid utan att riskera att bli av med sitt arbete.

Vi tror att det idag blygsamma nyttjandet av denna möjlighet är kopplat till att ersättningen är alldeles för låg och att vårdnadsbidraget bara erbjuds i vissa kommuner. Med en förstärkning av bidraget och ett införande i hela landet vill vi ge fler familjer möjlighet att använda denna möjlighet. Vi är övertygade om att ett bredare utbud av alternativ för familjerna är en god investering för trygga och välmående barn, och med detta så småningom en trygg och välmående generation vuxna.

Linus Bylund (SD)

Paula Bieler (SD)

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-09-30 Bordlagd: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)