med anledning av prop. 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång

Motion 2014/15:3030 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elever som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning inte bör omfattas av begreppet nyanländ.

Motivering

Vi ser positivt på att definitionen nyanländ införs och därmed gällande krav på kunskapsbedömning och särskilda åtgärder för den nyanlände. Att den som går under begreppet nyanländ erhåller svenskundervisning och bedöms på ett adekvat sätt är nödvändigt för att den fortsatta skolgången skall bli lyckad för den enskilde eleven.

Däremot vänder vi oss emot att de som vistas i landet i strid mot gällande lagstiftning skall räknas som nyanländ. Rikets lagar skall följas och de som inte erhållit uppehållstillstånd i Sverige med Europas generösaste asyllagstiftning förväntas lämna landet. Därför skall de som vistas i landet i utan stöd av myndighetsbeslut eller författning inte räknas in i begreppet nyanlända.

.

Carina Herrstedt (SD)

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-01-21 Bordlagd: 2015-01-22 Granskad: 2015-01-22 Hänvisad: 2015-01-27
Yrkanden (1)