med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3403 av Jan Björklund m.fl. (L)

av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2015/16:3403

av Jan Björklund m.fl. (L)

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag att godkänna den föreslagna förändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, i fråga om statsbidrag för renovering av skollokaler och utemiljöer för förskolor, skolor och fritidshem (avsnitt 11 i propositionen).

Liberalernas ekonomiska vårmotion 2016 – Det ska löna sig att arbeta

Med en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-05-02 Bordlagd: 2016-05-10 Hänvisad: 2016-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)