med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L)

av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2016/17:3730

av Jan Björklund m.fl. (L)

med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Frihet måste försvaras – liberala vägval för att öka tryggheten, ge elever studiero och göra fler människor självständiga

Det går bra för svensk ekonomi. Hjulen snurrar i högkonjunkturen. Men alla märker inte av de goda tiderna. Liberalernas vårbudget 2017 tar sikte på att försvara människors frihet på fyra viktiga områden.

Kunskap som ger frihet – för alla barn. Tio miljarder till en kunskapsskola med lugn och ro

Många elever sitter dag efter dag i röriga klassrum där kaos råder och får inte en chans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-05-03 Bordlagd: 2017-05-04 Granskad: 2017-05-04 Hänvisad: 2017-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)