med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Motion 2017/18:4166 av Jan Björklund m.fl. (L)

av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2017/18:4166

av Jan Björklund m.fl. (L)

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Skolan först

Sverige är ett fantastiskt land. Det finns mycket att vara stolt över, och det är så mycket som blivit bättre jämfört med förut. Tack vare liberala vägval har friheten vuxit. Och där friheten växer, där kan människor växa och drömma och ibland göra drömmarna till verklighet.

Välståndet har ökat tack vare att hinder har plockats bort, så att nya företag och branscher har kunnat växa fram. Tack vare valfrihetsreformer kan du välja skola, vårdcentral och hemtjänst. Tack vare ökad jämställdhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-05-02 Bordlagd: 2018-05-03 Granskad: 2018-05-03 Hänvisad: 2018-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)