med anledning av prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare

Motion 2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. (L)

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bastjänstgöring ska vara möjlig att genomföra på Åland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen konstateras att Akademiska sjukhuset i Uppsala sedan 2009 har ett avtal med hälso- och sjukvården på Åland som möjliggjort för studenter att göra sin AT-tjänstgöring på Åland. Detta har varit uppskattat bland studenterna, inneburit fler AT-platser och varit en resursförstärkning för vården på Åland.

Det vore olyckligt om detta nu skulle omintetgöras av en i sig välkommen reformering av läkarutbildningen. Det är därför angeläget att regeringen säkerställer att utbildningssamarbetet med Åland kan fortsätta, och att det blir möjligt för läkare att genomföra sin bastjänstgöring på Åland på likvärdiga villkor som i Sverige.

Lina Nordquist (L)

Barbro Westerholm (L)

Bengt Eliasson (L)

Christer Nylander (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-01 Bordlagd: 2018-10-02 Granskad: 2018-10-02 Hänvisad: 2018-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)