med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Motion 2018/19:3092 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:3092

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 För ett välmående Sverige

1.1 Sammanställning nya reformer och finansiering

2 Satsningar

2.1 Satsning mot psykisk ohälsa

2.1.1 En långsiktig nationell strategi för arbetet med psykisk ohälsa

2.1.2 Särskilda åtgärder för tidiga insatser inom hälso- och sjukvården

2.1.3 Suicidpreventiva insatser

2.1.4 Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa

2.1.5 Förebyggande insatser för att förbättra arbetsmiljön inom offentlig sektor

2.1.6 Insatser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-29 Bordlagd: 2019-05-02 Granskad: 2019-05-02 Hänvisad: 2019-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)