med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Motion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:3093

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

1   Sammanfattning

Under de senaste decennierna har den rikaste procentens andel av de totala inkomsterna fördubblats. Samtidigt har de kroniskt sjukas och funktionsnedsattas ekonomiska standard försämrats och allt fler tvingas leva i ekonomisk utsatthet. Även de med jobb och hyfsade inkomster har halkat efter den ekonomiska eliten på grund av en alltmer urholkad välfärd, förfallen infrastruktur och sämre socialförsäkringar. Ojämlikheten visar sig i medellivslängd, hälsa och uppväxtvillkor.

Dessutom har skattesystemets omfördelning från hög- till låginkomsttagare minskat under flera decennier. Sverige har minskat sin progressivitet och omfördelning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-29 Bordlagd: 2019-05-02 Granskad: 2019-05-02 Hänvisad: 2019-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)