med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Motion 2018/19:3095 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen

2018/19:3095

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Den nya svenska modellen – Moderaternas ekonomiska vårmotion 2019

1 Inledning

2 Det ekonomiska läget

2.1 Långsammare tillväxt i omvärlden

2.2 Sverige har passerat konjunkturtoppen

2.2.1 Arbetslösheten vänder uppåt

2.2.2 Risker för en sämre utveckling

2.3 Litet utrymme att hantera utgifter utanför januariöverenskommelsen

3 Moderaternas riktlinjer för den ekonomiska politiken

3.1 Inriktningen på den ekonomiska politiken

3.2 Fortsätt den reforminriktning som lades fast i 2019 års budget

3.3 Nya steg för att stärka tryggheten i Sverige

3.4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-29 Bordlagd: 2019-05-02 Granskad: 2019-05-02 Hänvisad: 2019-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)