med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Motion 2018/19:3096 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:3096

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Ett tryggare Sverige – Kristdemokraternas vårmotion 2019: En politik som ser och möter Sveriges problem

Budgetförhandlingar kräver hårt arbete och god samarbetsvilja för att lyckas med tuffa prioriteringar, en helhet som håller ihop och samtidigt göra alla parter hyggligt nöjda. Det är möjligt om man har en gemensam grunduppfattning om samhällsproblemen och lösningarna på dem – en tydlig inriktning för politiken och ett stort förtroende för varandra.

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-30 Bordlagd: 2019-05-02 Granskad: 2019-05-02 Hänvisad: 2019-05-03
Yrkanden (1)