med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Motion 2018/19:3096 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:3096

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Ett tryggare Sverige – Kristdemokraternas vårmotion 2019: En politik som ser och möter Sveriges problem

Ekonomiska utsikter

Kristdemokraternas ekonomiska politik

En hälso- och sjukvård i världsklass

Att åldras i trygghet och värdighet

Rätten till assistans en självklarhet

Stärk socialtjänsten

Familjepolitik för ökad trygghet och frihet

Stärkt rättsväsen för ökad trygghet

Ansvarsfull och human migrationspolitik

Bättre och mer effektiv integration

Ett företagsklimat för fler jobb

Reformer för fler bostäder

En skola för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-30 Bordlagd: 2019-05-02 Granskad: 2019-05-02 Hänvisad: 2019-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)