med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

Motion 2018/19:3094 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:3094

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Vänsterpartiets syn på regeringens förslag

4.1 Besparingarna på Arbetsförmedlingen

4.2 Utebliven resursförstärkning till Arbetsmiljöverket

4.3 Delegationen mot segregation

4.4 Lärarassistenter

4.5 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna

4.6 Anskaffningen av Patriot

4.7 Avsaknad av jämlikhetsreformer

4.8 Avsaknad av riktade statsbidrag till äldreomsorgen

5 Förslag till ändringar gällande inkomster

5.1 Avvisar nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda

5.2 Avvisar nedsättning av arbetsgivaravgifter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-29 Bordlagd: 2019-05-02 Granskad: 2019-05-02 Hänvisad: 2019-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)