med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Motion 2019/20:3601 av Amineh Kakabaveh (-)

av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen

2019/20:3601

av Amineh Kakabaveh (-)

med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.

En ekonomisk politik för folket och framtiden

Följdmotion till 2020 års ekonomiska vårproposition (prop. 2019/20:100) av Amineh Kakabaveh (-)

1   Coronakrisen – början på en ny era i den ekonomiska politiken

Vi står i mitt i vad som förmodligen är den allvarligaste kris som vårt folk och vårt samhälle har mött sedan andra världskriget. Coronaviruset drar som en stormvind över Sverige och världen. Den murkna nyliberala samhällsordningens oduglighet och folk­fientlighet kan nu tydligt ses av alla. De nyliberala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-29 Bordlagd: 2020-05-05 Granskad: 2020-05-05 Hänvisad: 2020-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)