med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Motion 2019/20:3602 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2019/20:3602

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Utgångspunkter för den ekonomiska krishanteringen

1 Rädda de svenska jobben

1.1 Krisen slår hårdast mot redan utsatta grupper på arbetsmarknaden

1.2 Moderaternas ekonomiska strategi för att rädda jobben

1.2.1 Slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter

1.2.2 Heltidspermittering

1.2.3 Stöd för fasta kostnader till följd av inkomstbortfall

2 Plan för att öppna upp ekonomin

2.1 Internationella exempel

2.1.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-29 Bordlagd: 2020-05-05 Granskad: 2020-05-05 Hänvisad: 2020-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)