med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Motion 2019/20:3604 av Ebba Busch m.fl. (KD)

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:3604

av Ebba Busch m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

En politik som tar oss genom krisen

Ekonomiska utsikter

Kristdemokraternas ekonomiska politik

En hälso- och sjukvård att lita på

Att åldras i trygghet och värdighet

Rätten till assistans en självklarhet

Stärk socialtjänsten

Stärkt folkhälsa

Familjepolitik för ökad trygghet och frihet

Stärkt rättsväsen för ökad trygghet

Ansvarsfull och human migrationspolitik

Bättre och mer effektiv integration

Ett företagsklimat för fler jobb

Reformer för fler bostäder

En skola för kunskap och bildning

Tryggare ekonomi för äldre

Goda kommunikationer i hela landet

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-29 Bordlagd: 2020-05-05 Granskad: 2020-05-05 Hänvisad: 2020-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)