med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform

Motion 2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:3633

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

med anledning av prop. 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Regeringens förslag

4 Vänsterpartiets övergripande kommentarer om inriktningen

5 Vänsterpartiets förslag

5.1 Mål för reformen

5.2 Prioritering av det förebyggande arbetet

5.3 Vikten av rehabilitering och habilitering

5.4 Nationell uppföljning

5.5 Specialisttjänster

5.6 Primärvårdens grunduppdrag

5.7 Förslaget om hur Vårdval primärvård ska organiseras

5.8 Fördelning av patientansvar per fast läkarkontakt i primärvården

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-06-15 Bordlagd: 2020-06-16 Granskad: 2020-06-16 Hänvisad: 2020-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)