med anledning av prop. 2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel

Motion 2019/20:3419 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte höja skatten på drivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ingen ifrågasätter att bränsle ska beskattas och att vägtrafiken ska bidra med intäkter till statens kassa, inte minst för att infrastrukturen måste finansieras. I den svenska debatten har dock en mycket märklig diskussion uppstått, där biltransporter utmålas som dåliga för samhället och därför måste beskattas maximalt. Det resulterar i ett ogenerat insamlande av pengar som motiveras med miljöhänsyn. Sverigedemokraterna står inte bakom denna politik utan vill tvärtom se en utveckling mot billigare drivmedel.

Den aktuella propositionens titel Sänkt skatt på drivmedel är uppenbart missvisande, eftersom sifforna klart och tydligt anger en höjning av skatten. Regeringen hade, med uttrycklig hänvisning till konsumentprisindex, kunnat kalla det en frysning eller ett bevarande av skatten. I vilket fall som helst kan en höjning inte kallas för sänkning.

I ett större perspektiv är den aktuella höjningen, 12 öre per liter motorbensin miljöklass1, inte stor, men den generella trenden mot allt högre drivmedelsskatter bör vändas.

Sverigedemokraterna står alltså för ett lägre skatteuttag på drivmedel på riktigt, både semantiskt och i siffror.

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Thomas Morell (SD)

Martin Kinnunen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-11-06 Bordlagd: 2019-11-07 Granskad: 2019-11-07 Hänvisad: 2019-11-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)