med anledning av prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

Motion 2019/20:3481 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:3481

av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av samhällsmålen måste värderas jämställt i relation till klimatmålen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta konsekvenserna av nedläggningen av Ringhals 1 och 2 för genomförandet av planerade satsningar i propositionen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-01-24 Granskad: 2020-01-30 Bordlagd: 2020-01-31 Hänvisad: 2020-02-04
Yrkanden (26)