med anledning av prop. 2019/20:68 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Motion 2019/20:3485 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2019/20:68 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

Inledning

I proposition 2019/20:68 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling föreslår regeringen att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska förstärkas. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 230000 kronor till 450000 kronor per månad. Vidare ska den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter på sådan ersättning till personer som arbetar med forskning eller utveckling som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0 procent. Regeringen motiverar förstärkningen av nedsättningen med att den ska gynna alla företag, stora som små, som har anställda som arbetar med forskning eller utveckling. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

Vänsterpartiet prioriterar välfärden

En första nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling infördes av den borgerliga regeringen 2014. Vänsterpartiet röstade då emot förslaget. När regeringen nu föreslår ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling sker det utan att den tidigare nedsättningen har utvärderats. Ingen internationell jämförelse har heller genomförts. Det finns också en uppenbar risk för att det tillåtande regelverket missbrukas så att nedsättningen används för personer som inte ska omfattas av den. Hur stor denna risk är hade kunnat analyseras om den tidigare nedsättningen hade utvärderats. Förslaget är dessutom uppenbarligen riktat till stora företag som har möjlighet att göra dessa avdrag i den omfattning som nu blir möjligt. Vänsterpartiet anser det inte prioriterat att subventionera just dessa företag.

Sammantaget menar Vänsterpartiet att dessa brister gör att propositionen bör avslås. De 670 miljoner kronor som avsätts i riksbudgeten för 2020 för att finansiera förslaget skulle i stället kunna finansiera satsningar på välfärden. Riksdagen bör avslå proposition 2019/20:68 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Detta bör riksdagen besluta.

Ida Gabrielsson (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Daniel Riazat (V)

Karin Rågsjö (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-02-04 Bordlagd: 2020-02-06 Granskad: 2020-02-06 Hänvisad: 2020-02-07
Yrkanden (1)