med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Motion 2020/21:4019 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:4019

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

1   Sammanfattning

Coronapandemin har inneburit en drastisk och omvälvande förändring av tillvaron för de allra flesta människor. Hur länge coronaviruset kommer att fortsätta att utgöra ett hot mot liv och hälsa är i dagsläget svårt att veta. För närvarande pågår dock vaccinationer mot covid-19, vilket gör att det ändå går att skönja ljuset i tunneln.

Coronakrisen har visat hur skör samhällets motståndskraft är på många områden. År av skattesänkningar har dränerat välfärden på resurser. Krisen har visat att när vi gör saker tillsammans står vi starkare än när vi gör saker var och en för sig. Besparingar och privatiseringar har lett till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-28 Granskad: 2021-05-03 Bordlagd: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)