med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Motion 2020/21:4031 av Amineh Kakabaveh (-)

av Amineh Kakabaveh (-)

Motion till riksdagen

2020/21:4031

av Amineh Kakabaveh (-)

med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.

1   Mot flertalet, inte fåtalet – så har pandemin slagit i Sverige

Ett år in i pandemin går det inte tyvärr inte att förneka det. Det är mot flertalet, inte mot fåtalet, som krisen har slagit i Sverige.

Äldreomsorgen har inte lyckats skydda våra äldre, som har dött i tusental av corona­viruset. Sjuk­vården går på knäna. Det råder brist på personal och den personal som finns slits ut. Vi tvingas förlita oss på vaccinleveranser från internationella storkapita­lister, i stället för på vår egen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-29 Granskad: 2021-05-03 Bordlagd: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)