med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Motion 2020/21:4032 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen

2020/21:4032

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Det ekonomiska läget

2.1 Offentliga finanser

2.2 Uppföljning av Stefan Löfvens jobblöfte om EU:s lägsta arbetslöshet 2020

2.2.1 Facit: Plats 23 av EU:s 27 länder

2.2.2 Jobbpolitiken fungerar inte

2.2.3 Ett ökat arbetskraftsdeltagande förklarar inte varför Sverige rasat i arbetslöshetsrankningen

3 Moderaternas åtgärder under krisen

3.1 Moderaternas krisinitiativ som antagits av riksdag/regering

4 En politik för jobb och tillväxt

4.1 Sverige har massarbetslöshet

4.2 Halverad långtidsarbetslöshet på tre år

4.2.1 Effekter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-30 Granskad: 2021-05-03 Bordlagd: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)