med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Motion 2020/21:4035 av Ebba Busch m.fl. (KD)

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:4035

av Ebba Busch m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tryggheten först – Kristdemokraternas ekonomiska vårmotion 2021

Ekonomiska utsikter

Kristdemokraternas ekonomiska politik

En hälso- och sjukvård att lita på

Att åldras i trygghet och värdighet

Rätten till assistans en självklarhet

Stärk socialtjänsten

Stärkt folkhälsa

Familjepolitik för ökad trygghet och frihet

Stärkt rättsväsende för ökad trygghet

Ansvarsfull och human migrationspolitik

Bättre och mer effektiv integration

Ett företagsklimat för fler jobb

Reformer för fler bostäder

En skola för kunskap och bildning

Tryggare ekonomi för äldre

Goda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-30 Granskad: 2021-05-03 Bordlagd: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)