med anledning av prop. 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

Motion 2020/21:3907 av Daniel Riazat m.fl. (V)

av Daniel Riazat m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna i den del förslaget avser höjd avskrivningsålder från 67 år till 71 år.

Motivering

För Vänsterpartiet är möjligheten för människor att studera långt upp i åldrarna viktig. Därför välkomnar vi en höjning av åldersgränserna för att kunna få studiemedel, även om vi är medvetna om att det är ytterst få som berörs av denna förändring. Samtidigt vill regeringen höja avskrivningsåldern för studielån till 71 år. Detta är en förändring som påverkar allas studielån men framför allt de med låga inkomster som inte klarar av att betala av studielån i utsatt tid. Det kan handla om människor som blivit sjuka och inte kan jobba heltid eller som blivit arbetslösa eller som helt enkelt inte har en till­räckligt hög lön för att kunna betala av i tid. Vi har sedan tidigare motsatt oss en höjning av pensionsåldern i Sverige. Regeringen borde fokusera på att alla ska orka arbeta ett helt yrkesliv.

För Vänsterpartiet är det viktigt att de som vill ska kunna omskola sig och studera senare i livet. Vi ser den höjda avskrivningsåldern som en avskräckande faktor som framför allt kommer att hindra människor från att studera till lågavlönade bristyrken inom välfärden. Därför bör förslaget om höjd avskrivningsålder avslås.

Riksdagen bör avslå proposition 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna i den del som avser förslaget om höjd avskrivningsålder. Detta bör riksdagen besluta.

Daniel Riazat (V)

Ida Gabrielsson (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-31 Bordlagd: 2021-04-08 Granskad: 2021-04-08 Hänvisad: 2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)