med anledning av prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Motion 2020/21:4027 av Jonny Cato m.fl. (C)

av Jonny Cato m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

Centerpartiet ställde sig bakom den s.k. gymnasielagen 2018 för att ge vissa unga ensamkommande en ny chans. Genom att klara arbete och studier gavs dessa unga möjligheten att stanna permanent i Sverige.

När vi ställde oss bakom gymnasielagen 2018 var vi tydliga med att det är sista gången vi ställer oss bakom mer lappande och lagande i migrationslagstiftningen. Det Sverige behöver nu är en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Dessutom riskerar de lagändringar som föreslås att bli orättvisa och endast omfatta vissa. Det är tveklöst så att de unga som fått uppehållstillstånd på grund av gymnasielagen, har stark anknytning till Sverige, har klarat sina studier och står nära arbetsmarknaden, har drabbats hårt av pandemin. Centerpartiet anser dock att en humanitär grund som ger personer med stark anknytning till Sverige möjlighet att få uppehållstillstånd av särskilt ömmande skäl är en bättre och mer långsiktig väg framåt. Vi vill att ensamkommande unga med stark anknytning till Sverige ska kunna prövas mot den humanitära grunden. Vi yrkar därmed avslag på förändringarna för uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.  

 

 

Jonny Cato (C)

 

Martina Johansson (C)

Catarina Deremar (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-28 Bordlagd: 2021-05-04 Granskad: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)