med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

Motion 2020/21:4064 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:4064

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Behovet av ändrade regler

4.1 Migrationskommitténs direktiv

5 Begränsningslagen

6 En feministisk regering med rötterna i arbetarrörelsen

6.1 Försämrad jämställdhet

6.2 Försämringar för barn

6.3 Försämrad arbetsmarknad

6.4 Försämrad integration

7 En återgång till utlänningslagen

8 Avslå propositionen

8.1 Översyn och övergångsbestämmelser

8.2 Verkställighetshinder

8.3 Rättssäkerhet

8.4 Regularisering

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-12 Bordlagd: 2021-05-18 Granskad: 2021-05-18 Hänvisad: 2021-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)