med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Motion 2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:3805

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samverkan inte ska premieras med ekonomiska styrmedel och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Mälardalens högskola inte i dagsläget ska utnämnas till universitet och att rimliga kriterier för att utnämnas till universitet bör införas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nationellt forskningsprogram administrerat av Formas även ska innehålla forskning om framtida kärnkraft och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-01-13 Bordlagd: 2021-01-21 Granskad: 2021-01-21 Hänvisad: 2021-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)