med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Motion 2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)

av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:3813

av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)

med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Forskningens villkor

3En tillgängliggjord forskning

3.1Lärarundantaget

3.2Tillgänglig forskning

4Forskningsanslag för hög kvalitet

5Forskares villkor inom högskolan

5.1Jämställdhet inom högskolan

5.2Jämställd forskning och innovation

5.3Trygga villkor för forskare och lärare inom högskolan

5.3.1Stipendiefinansiering

5.4Doktorander och postdoktorer

5.4.1Doktoranders situation under pandemin

5.5Grundutbildningens roll för en högkvalitativ forskning

5.6Nedsatt skatt och arbetsgivaravgift för forskare

5.7Stärkt innovationskraft

5.8Hållbart
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Bordlagd: 2021-01-21 Granskad: 2021-01-21 Hänvisad: 2021-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)