med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Motion 2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2020/21:3834

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Framgång föder framgångsrikt ny framgång

2 Regeringens forskningspolitik försvagar Sverige som kunskapsnation

3 Reformer för ökad kvalitet och excellens i forskningen

3.1 Regeringens förslag till ökad kvalitet i forskningen bör inte genomföras

3.2 Ökad kvalitet och excellens genom att premiera den bästa forskningen

3.3 Höjd kvalitet i forskningen genom högre anslag till Vetenskapsrådet

4 Stärk styrningen och ledningen vid landets lärosäten

5 Ökad mobilitet – mellan lärosätena och mellan lärosätena och näringslivet

6 Ökad profilering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Bordlagd: 2021-01-21 Granskad: 2021-01-21 Hänvisad: 2021-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)