med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4716 av Ebba Busch m.fl. (KD)

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4716

av Ebba Busch m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Trygghet och vård i hela landet - Kristdemokraternas vårmotion 2022

2 Bedömning av det ekonomiska läget

3 Inriktning för den ekonomiska politiken

4 Stärk Sveriges motståndskraft

5 En stabil och fossilfri elförsörjning

6 Återupprätta lag och ordning

7 Fler människor i jobb

8 En hälso- och sjukvård som klarar behoven

9 Satsningar på hjärtlandet

Reformtabell

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.

1   Trygghet och vård i hela landet - Kristdemokraternas vårmotion 2022

Knappt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-06 Bordlagd: 2022-05-10 Hänvisad: 2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)