med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)
Sammanfattning

Rysslands vedervärdiga invasion av Ukraina präglar även den svenska ekonomins utsikter våren 2022. Återhämtningen efter pandemin möter nya utmaningar i form av ökande priser på energi och andra insatsvaror, med stigande inflation och räntor som följd. Det ökar riskerna för att allvarliga obalanser uppstår.

Det finanspolitiska ramverket måste därför stärkas och Centerpartiet ser ett stort behov av att i detta läge prioritera det offentligas kärnuppdrag inom välfärd, försvar och rättsväsen samt att fokusera på jobb- och tillväxtmotorn i svensk ekonomi och klimatomställningen och energioberoendet från Ryssland.

Centerpartiet har medverkat till extra ändringsbudgetar, genomförda och planerade, med insatser för att under innevarande år bl.a. ge militärt och humanitärt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-06 Bordlagd: 2022-05-10 Hänvisad: 2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)