med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:4725

av Johan Pehrson m.fl. (L)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen.

Maktskifte för skolan

Liberalernas vårmotion 2022

Förord

Vill du byta regering? Vill du att alla barn ska lära sig mer i skolan? Vill du att Sverige ska klara integrationen? Då är Liberalerna partiet för dig.

Vi är det enda parti som har bildats för att verka för liberala idéer. Liberalernas roll är att stå upp för varje människas frihet att forma sitt liv. Utmaningarna ser olika ut i varje tid, men uppdraget består: friheten måste försvaras.

De senaste åren har svensk politik varit stormigare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-06 Bordlagd: 2022-05-10 Hänvisad: 2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)