med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4727 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen

2021/22:4727

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Det ekonomiska läget

Ökade risker i ekonomin

Offentliga finanser

3 Inriktning för den ekonomiska politiken

Budgetpolitiken och det finanspolitiska ramverket

Riktlinjer för budgetpolitiken

Stärkt ekonomi för Sveriges hushåll

En politik för ökad tillväxt

4 Fler ska försörja sig själva

Återupprätta arbetslinjen

Mer lönsamt att arbeta

Bidrag och ersättningssystem

Genomför en bidragsreform

Rusta med kunskaper

5 Stärk Sveriges motståndskraft

Ett starkare försvar

Inriktningen för upprustningen av försvaret

Stärkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-06 Bordlagd: 2022-05-10 Hänvisad: 2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)