med anledning av prop. 2021/22:232 Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

Motion 2021/22:4702 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagen för val till Europaparlamentet inte bör vara en flaggdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att påbjuda flaggning med den svenska flaggan som en markering över vissa dagars särskilda betydelse för det svenska samhället. I ljuset av detta framstår det inte som självklart att flagga vid dagen för val till Europa­parlamentet. Flaggdagar bör primärt vara tillägnade dagar som är av symboliskt viktig nationell betydelse. Sverigedemokraterna menar att valdagen till Europaparlamentet inte är av sådan dignitet att flaggning är befogat.

 

 

Matheus Enholm (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

Lars Andersson (SD)

Mikael Strandman (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-02 Granskad: 2022-05-12 Bordlagd: 2022-05-13 Hänvisad: 2022-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)