med anledning av prop. 2021/22:233 Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

Motion 2021/22:4710 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rekvisitet väsentligen gällande resning till den tilltalades nackdel ska strykas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problematiken med att offentligheten inte vet hur gamla brottslingar är har sin grund i den ansvarslösa migrationspolitiken. Låga beviskrav för hur gamla migranter är, och vilka de är, har gett incitament för många att ljuga om både härkomst och ålder. När de sedan begår brott finns liknande incitament att hävda en ålder de inte har. Att skarpare regelverk behövs på det migrationsrättsliga området är i dag vida accepterat, men detta ärende tar vid där det haveriet slutar.

Utökade möjligheter till resning i dessa fall är ett steg i rätt riktning från regeringen. Möjligheten att döma brottslingar utifrån deras rätta ålder ska finnas. Det finns dock en del av förslagen som bör bemötas mer kritiskt. Regeringen föreslår ett väsentlighets­rekvisit för resning till den tilltalades nackdel, vilket de inte gör om resning till den tilltalades fördel. Kritiken blir än mer gällande när regeringens uppfattning är att det inte är möjligt att ange några generella riktlinjer för när väsentlighetskravet ska anses vara uppfyllt. Att både göra skillnad på resning till den tilltalades fördel och nackdel och lämna rekvisitets innebörd till rättstillämpningen torde anses vara alltför vagt för att accepteras av riksdagen. Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen att väsentlig­hetsrekvisitet för resning till den tilltalades nackdel bör strykas. Det bör vara tillräckligt att den tilltalade sannolikt skulle ha dömts till en svårare eller mer ingripande påföljd, eller annan utgång i utvisningsfrågan.

Tobias Andersson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Pontus Andersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-06 Bordlagd: 2022-05-10 Hänvisad: 2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)