med anledning av prop. 2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

Motion 2021/22:4738 av Anders Åkesson m.fl. (C)

av Anders Åkesson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt säkra att de tekniska förutsättningarna för automatiskt användningsförbud etableras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens förslag kring ytterligare åtgärder mot bilmålvakter är välkomna. Trots tidigare lagstiftning på området är bilmålvakter ett fortsatt problem som hindrar rättvisa, underlättar för kriminella gäng och försvårar kontroll av bilarna på våra gator. Totalt är bilmålvakter dessutom skyldiga staten miljardbelopp.

Regeringen borde dock gå längre. Och agera snabbare. Exempelvis beskriver reger­ingen hur bestämmelser om användningsförbud och omhändertagande av fordon med användningsförbud bör införas så snart som möjligt. Men enligt regeringen är det först möjligt att lösa de tekniska förutsättningarna under 2023. Att sammanställa två olika dataströmmar som redan finns tillgängliga ska inte ta ett år. Regeringen bör se till att datahanteringen är löst till lagens ikraftträdande.

Det bör även införas ett digitalt ägarbyte med digital identifiering för att säkra att identiteten på ägaren är korrekt samt att det inte går att använda bortförklaringar om att papper ägarbyte har försvunnit hos posten. Det skulle även lösa problemet med att falska utländska identiteter används vid registrering av ägarbyte, ett problem som Polismyndigheten också lyfter i sitt remissvar.

Sammantaget är det positivt att regeringen nu äntligen tar tag i att förstärka den nuvarande lagstiftningen mot bilmålvakter. Med ytterligare insatser enligt ovan kan polisen och kommunerna få ännu bättre verktyg i kampen mot bilmålvakterna.

 

 

Anders Åkesson (C)

Mikael Larsson (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-11 Bordlagd: 2022-05-17 Granskad: 2022-05-17 Hänvisad: 2022-05-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)