Motionen utgår

Motion 2021/22:4742

Motion till riksdagen
2021/22:4742

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Inlämnad: 2022-05-19 Utgången: 2022-05-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)