med anledning av prop. 2022/23:53 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Motion 2022/23:2333 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:2333

av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

med anledning av prop. 2022/23:53 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

1   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2022/23:53.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till lagstiftning i syfte att införa nya kvalifikationsgrunder som innebär att det vid bedömningen av om brottet allmänfarlig ödeläggelse är grovt särskilt ska beaktas om gärningen inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig eller allvarlig art samt ge brottet benämningen grov allmänfarlig ödeläggelse, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2023-02-14 Granskad: 2023-02-20 Bordlagd: 2023-02-21 Hänvisad: 2023-02-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)