med anledning av prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

Motion 2022/23:2356 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:2356

av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

med anledning av prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Regeringens förslag

5Vänsterpartiets ställningstagande

5.1Kriminaliseringen av terroristbrott är redan omfattande

5.2Föreningsfriheten bör inte inskränkas

5.3En otydlig definition av begreppen terrorism och terroristorganisation

5.4Ett brett förslag till kriminalisering

5.5Särskilt om journalistisk och humanitär verksamhet

5.6Undantag för vissa ringa och försvarliga gärningar

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2022/23:73.

Riksdagen ställer sig bakom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2023-03-23 Granskad: 2023-03-27 Bordlagd: 2023-03-28 Hänvisad: 2023-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)