med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato

Motion 2022/23:2348 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:2348

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Sverige är tryggare utan Nato

4 Militär alliansfrihet är det bästa för Sveriges säkerhet

4.1 En självständig utrikespolitik

4.1.1 Inga utländska baser på svensk mark

4.1.2 Effekter på svensk vapenexport

5 Ett kärnvapenfritt Sverige

5.1 Sverige ska kräva garantier från Nato vad gäller kärnvapen

6 Effekterna på Försvarsmaktens personal

7 En undermålig process

8 Förankring av Natopolitiken i riksdagen

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato.

Riksdagen ställer sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2023-03-13 Granskad: 2023-03-13 Bordlagd: 2023-03-14 Hänvisad: 2023-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)