Motionen utgår

Motion 2019/20:3540

Motion till riksdagen
2019/20:3540

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Utgången: 2020-04-01 Inlämnad: 2020-04-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)