med anledning av Regeringens proposition 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Motion 2020/21:3995 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undantaget i gravfriden för att täcka över Estonia ska tas bort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den föreslagna lagändringen föreslår regeringen att det inte fortsatt ska vara olagligt att dyka vid Estonia i syfte att utreda förlisningen. Men i den förslagna lagändringen tas inte undantaget i gravfriden för verksamhet som syftar till att täcka över vraket bort. Detta trots att regeringen själva konstaterar att arbetet med att täcka över vraket avbröts 1996. Detta menar vi är en brist i förslaget, inte minst med tanke på att det nu finns skäl att göra ytterligare dykningar för att få fram vad som egentligen hände vid förlisning. Därför menar vi att undantaget i gravfriden för att täcka över Estonia ska tas bort. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Motionen behandlas inte Yrkandena i denna motion kan komma att ändras efter den konstitutionella och språkliga granskningen. Motionskategori: Följdmotion

Händelser

Inlämnad: 2021-04-21 Lagd till handlingarna: 2021-04-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)