Motionen utgår

Motion 2021/22:4302

Motion till riksdagen
2021/22:4302

Motionen utgår.

Händelser

Inlämnad: 2021-11-18 Utgången: 2021-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)