Med anledning av regeringens forskningsproposition 2020/2021:60

Motion 2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:3805

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Med anledning av regeringens forskningsproposition 2020/2021:60

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samverkan inte skall premieras med ekonomiska styrmedel och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Mälardalens högskola inte i dagsläget skall utnämnas till universitet och att rimliga kriterier införs för att utnämnas till högskola och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges nuvarande klimatmål gällande inrikes trafik skall avskaffas och ersättas med ett mer adekvat mål och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Yrkandena i denna motion kan komma att ändras efter den konstitutionella och språkliga granskningen. Motionskategori: Följdmotion

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2021-01-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)