med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2000/01:Fi36 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2000/01:Fi36

av Hökmark, Gunnar (m)

med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om förstärkt kommunal självstyrelse.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kommunala jämförelser och den kommunala databas som är
under uppbyggnad.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kommuners avancerade skatteplanering.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om redovisning av effekterna av pensionsavtalet PFA98.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-03 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)