med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2001/02:Fi45 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2001/02:Fi45

av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

1 Förslag till riksdagsbeslut 3

2 Kommunal självstyrelse 3

3 Att jämföra kommuner 5

4 Kommunala företag och skatteplanering 7

5 Kommunsektorns ekonomi 8

5.1 Ett utjämningssystem behövs – men det måste vara statens sak att finansiera 8

5.2 Dagens inomkommunala utjämningssystem 8

5.2.1 Grundlagsstridigt 8

5.2.2 Utjämningssystemet motverkar tillväxt 9

5.2.3 Analys – tillväxtkommuner och glesbygdskommuner 10

5.2.4 Systemet saknar måluppfyllelse! 11

5.2.5 Tillväxt straffas var den än uppstår – det måste till omedelbara ändringar på detta 11

5.2.6 Det går att få
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-05-02 Bordläggning: 2002-05-13 Hänvisning: 2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)