med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi

Motion 2001/02:A11 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, c, fp)

av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, c, fp)
Motion till riksdagen

2001/02:A11

av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, c, fp)

med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 6

2 Bakgrund 6

3 Verkligheten på arbetsmarknaden 6

3.1 Uppemot 700 000 människor saknar arbete 6

3.2 Sverige är medelmåttigt i Europa 7

3.3 Var fjärde vuxen utanför arbetsmarknaden 8

4 Den öppna samordningsmetoden 9

5 Sysselsättningsstrategins horisontella mål 10

6 Sysselsättningsstrategins genomförande 11

6.1 Pelare I – Att förbättra anställbarheten 11

6.2 Pelare II – Att utveckla företagaranda och skapandet av arbetstillfällen 13

6.3 Pelare III – Att uppmuntra företagens och de anställdas anpassningsförmåga 14

6.4 Pelare IV
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-06-13 Hänvisning: 2002-06-14 Bordläggning: 2002-06-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)