med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

Motion 2003/04:K9 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2003/04:K9

av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Konventets uppdrag och arbetssätt 5

5 Unionens struktur 5

6 Konstitutionella problem 6

7 Grundläggande rättigheter 8

8 Den institutionella strukturen 9

8.1 Parlamentet 9

9 Kommissionen 10

10 Europeiska rådet och EU-presidenten 10

11 Dubbelhattning 11

12 Ministerrådet 11

13 De nationella parlamenten 12

14 Unionens rättsinstrument och beslutsprocedurer 12

15 Unionens finanser och ekonomisk-politiska samordning 13

16 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 15

17 Samarbete kring brott och straff 15

18 EU:s
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-17 Bordläggning: 2003-10-21 Hänvisning: 2003-10-22
Yrkanden (32)