med anledning av skr. 2005/06:120 2006 års redogörelse för företag med statligt ägande

Motion 2005/06:N31 av Maria Larsson m.fl. (kd)

av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Inledning

Kristdemokraterna har under den gångna mandatperioden arbetat målmedvetet för att genomlysa och föreslå förbättringar av regeringens ägarförvaltning. Även om Socialdemokraterna tillsammans med sina kamrater i vänsterkartellen röstat nej till våra förslag i riksdagens kammare, kan vi konstatera att flera av dem trots allt har genomförts. Så har till exempel regeringens åriga skrivelser kompletterats med uppgifter huruvida företagen har en egen etikpolicy, uppgifter om ersättningar till ordförande och styrelseledamöter samt en beskrivning av problemen med offentlighet och sekretess i de statligt ägda bolagen. Regeringen har också fattat beslut om vissa begränsningar vad gäller ersättningar till ledande befattningshavare samt medverkat till förändringar i aktiebolagslagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-05-31 Bordläggning: 2006-06-01 Hänvisning: 2006-06-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)