med anledning av skr. 2005/06:9 Ökad välfärd och global utveckling – svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda

Motion 2005/06:N3 av Ingegerd Saarinen och Lotta Hedström (mp)

av Ingegerd Saarinen och Lotta Hedström (mp)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Doharundan 4

4.1 Jordbruk 4

4.2 Industrivaror, Nama 6

4.3 Gats 7

4.4 Förenklade handelsprocedurer 9

4.5 Utvecklingsdimensionen och särskild och differentierad behandling 10

4.6 Handelspolitik och miljöfrågor 11

4.7 Trips 11

4.8 Tvistlösningsmekanismer 12

4.9 Demokrati 13

5 WTO i framtiden 15

6 Bilaterala avtal, EPA 16

7 Företags sociala och miljömässiga ansvar 16

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett generöst bemötande av utvecklingsländernas önskemål i fråga om särskilda produkter och ”Special Safeguard Mechanisms”.

Riksdagen tillkännager för regeringen som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-17 Bordläggning: 2005-10-18 Hänvisning: 2005-10-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)