med anledning av skr. 2011/12:141 Kärnkraft utan statliga subventioner

Motion 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. (MP)

av Lise Nordin m.fl. (MP)
Sammanfattning

I juni 2010 biföll riksdagen regeringens proposition om att tillåta nya kärnreaktorer i Sverige. Ett villkor från ett enigt näringsutskott var att regeringen skulle återkomma med lagstiftning eller andra åtgärder som gjorde att direkta eller indirekta statliga subventioner inte skulle kunna förekomma. Regeringen har nu lämnat sin skrivelse där man fastslår att man inte kommer att vidta några åtgärder för att avskaffa kärnkraftssubventionerna.

Att som regeringen påstå att det ej finns några subventioner utan att presentera vilken definition av subvention man använder gör att granskningen ej är tillförlitlig. Den mest vedertagna definitionen är OECD:s som fastslår att en subvention är ett resultat av en handling från staten som innebär en fördel för konsumenter eller producenter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-25 Bordläggning: 2012-04-26 Hänvisning: 2012-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)